Devis LoRaWan Network server
1.
V systému DEVIS LoRaWAN® Network Server se zaregistruje Gateway (ta je schopna komunikovat s mnoha LoRaWAN® zařízeními v okolí až 10 km za ideálních podmínek)
2.
V systému DEVIS LoRaWAN® Network Server se zaregistrují IoT zařízení jako jsou různá čidla, teploměry, měřáky apod., kterým se obecně v rámci systému říká Nody.
Tyto Nody lze pak logicky organizovat do skupin, kterým se říká aplikace.

A to je celé. Pokud libovolná zaregistrovaná Gateway zachytí signál registrovaného čidla, dojde k dešifrovaní zaslané hodnoty v rámci zabezpečeného LoRaWAN® přenosu a předání hodnoty návazné klientské aplikaci.

Se systémem DEVIS LoRaWAN® Network Server může komunikovat libovolná aplikace, a to použitím protokolu http nebo mqqt