DEVIS LoRaWAN® Network Server

Technická specifikace v2.9

Základní parametry:

• Podpora protokolu LoRaWAN 1.0.1, pásmo EU 863-870
• Zařízení třídy A, C
• Aktivace OTAA, ABP
• ADR
• Možnost odesílání MAC příkazů do zařízení
• Možnost nastavení rádiových parametrů jednotlivých zařízení, okna RX1 a RX2, atd.
• Implementace datových filtrů pro dekódování uplink dat v jazyce JavaScript
• Cache pro data

Další parametry:

• Evidence zákazníků a uživatelů, řízení přístupových práv
• Generování podkladů pro fakturaci za služby
• Evidence GW s možností vzdáleného ovládání, sběr a vizualizace statistických dat, geolokace, zobrazení na mapě atd.
• Monitoring GW a jednotlivých zařízení, statistiky provozu, vizualizace atd.
• Automatický import / export zařízení do systému
• Management downlink front pro data i MAC příkazy, přesná evidence downlink provozu.
• Inteligentní automatické sledování a identifikace nekorektně se chovajících zařízení, automatická korekce parametrů
• Správa uplink front jednotlivých zařízení
• Monitoring jednotlivých zařízení, sledování stavu baterie atd.
• Sledování úspěšnosti odeslaných dat na aplikační server metodou HTTP/1 Push

Komunikační rozhraní:

• MQTT pro uplink i downlink data
• HTTP/1 Push pro uplink i downlink data
• REST API pro přístup k cache
• XML-RPC rozhraní pro ovládání celého systému
• WWW pro ovládání celého systému (přes XML-RPC)